About

ยินดีต้อนรับเพื่อน ๆ สู่ Plasticity เว็บไซต์ที่จะเปิดมุมมองใหม่ ๆ และทำให้ทุกคนได้รู้จักกับพลาสติกในแง่มุมที่หลากหลาย ทั้งเรื่องราวพลาสติกในชีวิตประจำวัน พลาสติกสุดล้ำ เทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมทั้งมีพื้นที่ให้ทุกคนได้เข้ามาแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นต่อยอดเรื่องราวของพลาสติก

ให้ Plasticity… เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตดี ๆ ของทุกคน

นโยบายความเป็นส่วนตัว   I   ข้อกำหนดการใช้งาน