• Eco Factory ทางออกยั่งยืนของ ธุรกิจ-สิ่งแวดล้อม-ชุมชน

  ผลกระทบในวงกว้างที่กับทรัพยากรธรรมชาติและชุมชนในมาบตาพุด จ.ระยอง คือ จุดเริ่มต้นที่ทำให้ภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม หันกลับมาให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม จนนำไปสู่ “หลักการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)” หลายประเทศในอดีต เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา เดนมาร์ก สวีเดน เยอรมัน และญี่ปุ่น ต่างเคยเผชิญหน้ากับวิกฤตดังกล่าว โดยมีทางออกร่วมกัน นั่นคือ แนวทางการพัฒนา Eco Industrial Town ที่แตกต่างกันออกไปสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่ ทุกโรงงานในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ทุกแห่ง ผ่านการรับรองการเป็น Eco Factory ภายใต้ตัวชี้วัดทั้งหมด 14 ประเด็น และนั่นทำให้ เอสซีจี เป็นบริษัทแรกของไทยที่ทุกโรงงานเป็นโรงงานอุตหสากรรมเชิงนิเวศ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศไทย ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง โดยมีบทเรียนจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ทำให้ภาคอุตสาหกรรมหันมาให้ความสำคัญกับการประกอบกิจการ ที่สอดคล้องหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมน้อยที่สุด หรือไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเลย นั่นจึงเป็นที่มาของ หลักการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ...

  Read More
 • วายร้ายหรือที่รัก: พลาสติก และโควิด-19 ตอนที่ 2

  จากความตั้งใจดีที่จะสังเคราะห์สิ่งทดแทนวัสดุธรรมชาติที่อาจจะร่อยหรอลงในอนาคต จึงเป็นที่มาของพลาสติก วัสดุสารพัดประโยชน์นี้ได้เข้ามาปฏิวัติวงการวัสดุศาสตร์ และพลิกโฉมวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม วัฒนธรรมทิ้งขว้าง (Throwaway culture) จุดชนวนภาพความเป็นผู้ร้ายของพลาสติก และมีการผลิตซ้ำวาทกรรม ดังกล่าวในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในอีกมุมหนึ่งพลาสติกทำหน้าที่เป็นฮีโร่ช่วยปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ และช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อให้กับทุกคนในสังคม การหาโซลูชันที่สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) น่าจะเป็นวิธีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับการจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน ในบทความหัวข้อ วายร้ายหรือที่รัก: พลาสติก และโควิด-19 ตอน 1 ได้เล่าย้อนไปถึงความตั้งใจดีของ ลีโอ เบคแลนด์ (Leo Baekeland) ที่ได้สังเคราะห์ ‘เบเคอไลต์ (Bakelite)’ ตัวเลือกที่ใช้เป็นวัสดุทดแทนในการผลิตข้าวของเครื่องใช้ชนิดต่าง ๆ โดยมี ‘ถุงพลาสติกหูหิ้ว (T-shirt plastic shopping bags)’ ของสเตียน กุสตาฟ ทูลิน (Sten Gustaf Thulin) เป็นมุดหมายที่แสดงถึงความนิยมสูงสุดในการใช้วัสดุมหัศจรรย์นี้ของสังคมมนุษย์ รวมถึงการนำพลาสติกไปใช้ให้เกิดในวงการต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ซึ่งนี่เป็นเรื่องที่สวนทางกับการพัฒนาระบบการจัดการของเหลือที่เกิดจากวัสดุชนิดนี้ จนนำมาสู่ปัญหาเรื่อง ...

  Read More
 • วายร้ายหรือที่รัก: พลาสติก และโควิด-19 ตอนที่ 1

  พลาสติก คือ สิ่งที่ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อใช้ทดแทนวัสดุธรรมชาติ วัสดุสารพัดประโยชน์นี้ได้เข้ามาปฏิวัติวงการวัสดุศาสตร์ และพลิกโฉมวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม แพขยะใหญ่แปซิฟิก (Great Pacific Garbage Patch) คือจุดเริ่มต้นของภาพพลาสติกในฐานะผู้ร้าย ที่เป็นผลสืบเนื่องจากวัฒนธรรมทิ้งขว้าง (Throwaway culture) ซึ่งหล่อหลอมพฤติกรรมการใช้งานสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ของคนในสังคมอย่างไรความรับผิดชอบมาตั้งแต่ช่วง ค.ศ. 1955 ในช่วงปีที่ผ่านมา ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 6 ของประเทศที่ไม่มีการจัดการขยะพลาสติกและปล่อยให้เกิดการเล็ดรอดลงสู่แหล่งน้ำ ในรอบ 100 ปีที่ผ่านมา ความสำเร็จแบบก้าวกระโดดของคนทั้งโลกที่นอกเหนือไปจากภารกิจเหยียบดวงจันทร์ของยานอะพอลโล 11 การคิดค้นวัคซีนโรคโปลิโอ การค้นพบปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชัน และอินเทอร์เน็ตแล้ว ยังรวมไปถึง พลาสติก ด้วย สิ่งประดิษฐ์ด้านวัสดุศาสตร์สุดมหัศจรรย์นี้ได้เข้ามาพลิกโฉมภูมิทัศน์ทางธุรกิจ พร้อมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมเรื่อยมาตั้งแต่ช่วงปี 1960 แต่ในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มันกลับถูกเหมารวมว่าเป็นหนึ่งในต้นตอของปัญหาสิ่งแวดล้อม และสถานะความเป็นผู้ร้ายที่ทำลายธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตของยังคงถูกผลิตซ้ำอย่างต่อเนื่อง แม้กระทั่งในท่ามกลางการระบาดของไวรัสโควิด-19 สุดยอดวัสดุที่เกิดจากความตั้งใจดี เราเชื่อว่าหากย้อนเวลากลับไปได้ ลีโอ เบคแลนด์ (Leo Baekeland) ยังคงพยายามสังเคราะห์สารประกอบต่าง ๆ เพื่อให้ได้ออกมาเป็นวัสดุชนิดใหม่ที่ทั้งเหนียว ...

  Read More
 • ปัญหาขยะทะเลต้องจัดการอย่างไร มาตรการแบบไหนถึงเอาอยู่ ?

  จากรายงานเรื่อง ‘โครงการศึกษาที่มาของขยะทะเลและมาตรการการจัดการปัญหาขยะทะเล’ โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) แบ่งมาตรการจัดการกับขยะทางทะเลได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ มาตรการจัดการขยะทะเลที่ต้นทาง และ มาตรการจัดการขยะทะเลที่ปลายทาง ในรายงานเดียวกันได้เสนอแนวทางจัดการขยะทะเล 4 ข้อคือ มาตรการการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ถุงพลาสติก มาตรการลดการใช้และเพิ่มแรงจูงใจในการคัดแยกขวดเครื่องดื่ม มาตรการจูงใจผู้บริโภคให้ทิ้งขยะถูกที่และคัดแยกขยะ และ การเก็บขนและกำจัดขยะที่ถูกหลักอนามัย ในรอบปีที่ผ่านมา ปัญหาขยะในทะเลทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่เพียงแต่หลายประเทศทั่วโลกต่างเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับประเด็นนี้มากขึ้นเท่านั้น หากประเทศไทยก็เช่นกัน นั่นเพราะประเทศไทยถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 6 ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกสู่ท้องทะเลมากที่สุดในโลก โดยมีปริมาณการปล่อยขยะถึง 1 ล้านตันเลยทีเดียว !  ขยะพลาสติกทางทะเลไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบทางธรรมชาติ อย่างการสร้างความเสื่อมโทรมให้กับธรรมชาติ และทำร้ายชีวิตสัตว์ทะเลที่เผลอกลืนกินขยะไปเท่านั้น หากยังมีแง่มุมอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาขยะทะเลอย่างชัดเจน เช่น ในแง่เศรษฐกิจ นอกจากว่าขยะทางทะเลจะทำลายทัศนียภาพของสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล ซึ่งย่อมจะส่งผลกระทบให้จำนวนและรายได้ของนักท่องเที่ยวลดลงแล้ว ชาวประมงเองก็ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ นั่นเพราะขยะทะเลจะสร้างความเสียหายต่อเรือประมง เป็นเหตุให้พวกเขาจำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอย่างช่วยไม่ได้ เช่น ใบพัดเรืออาจได้รับความเสียหายจากเศษอวนเก่า ๆ หรือขวดพลาสติกอาจหลุดเข้าไปในห้องเครื่องเรือ จนทำให้เครื่องจักรขัดข้อง หรือในแง่สุขภาพของมนุษย์ ...

  Read More
 • นี่คือทางรอด ! Circular Economy วิถีชีวิตและเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  Highlights: Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน กำลังกลายเป็นทางรอดของแทบทุกประเทศทั่วโลก เมื่อทรัพยากรนั้นร่อยหรอและหมดลงไปในทุกวัน พวกเขาก็จำเป็นต้องมองหาเศรษฐกิจแบบใหม่ ที่ไม่มุ่งแสวงหาแต่กำไรเพียงอย่างเดียว แต่ต้องใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพที่สุดด้วย ไม่ใช่แค่ภาครัฐที่จะต้องใส่ใจกับ Circular Economy แต่ภาคเอกชนก็มีพลังมหาศาลมากพอที่จะขับเคลื่อนได้เช่นกัน เรามีตัวอย่างขององค์กรต่าง ๆ ที่กำลังเคลื่อนโลกไปสู่ความยั่งยืนมาให้คุณได้อ่านกัน สำหรับคนธรรมดาอย่างเรา ๆ ก็มีคีย์เวิร์ดจำง่าย ประยุกต์ได้กับทุกรูปแบบการใช้ชีวิต นั่นก็คือ “ใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก” ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ทรัพยากรของโลกเรานั้นร่อยหรอขึ้นทุกวัน ในทุก ๆ หนึ่งวินาทีเรากำลังสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญไป โดยที่แทบไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันคุ้มค่าเท่าที่มันควรจะเป็น ในขณะที่ประเทศส่วนใหญ่ของโลกใบนี้ยังคงขับเคลื่อนธุรกิจต่าง ๆ บนฐานคิดของระบบเศรษฐกิจเป็นแบบเส้นตรง (Linear Economy) ซึ่งให้ความสำคัญกับเรื่องผลกำไรเป็นอันดับแรก นั่นทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมหาศาล ผลลัพธ์โดยตรงจากลัทธิบริโภคนิยมดังกล่าวทำให้เกิดของเหลือทิ้งและของเสียปริมาณมหาศาลที่ตกค้างอยู่ในระบบนิเวศ หากเราลองกลับไปมองพฤติกรรมดังกล่าวอย่างตั้งใจ ก็น่าชวนให้เราตั้งคำถามขึ้นในใจว่า “หรือพวกเราไม่เคยใส่ใจเลยด้วยซ้ำว่าทรัพยากรของโลกใบนี้ก็มีวันหมด และมันจะหมดไปจากโลกเมื่อไร ถ้าเรายังถลุงใช้มันกันอย่างไร้สติแบบนี้” แต่ในกระแสอันถาโถมของการใช้ทรัพยากรอย่างบ้าคลั่ง ก็ยังมีอีกหลายประเทศที่ได้ตระหนักถึงปัญหาเรื่องการขาดแคลนทรัพยากร หันกลับมาทบทวนโมเดลเศรษฐกิจปัจจุบัน และพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองไปสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ ที่เปรียบได้กับทางรอดของทั้งเราและทั้งโลก นั่นก็คือ ‘Circular ...

  Read More
 • ส่องโมเดลจัดการขยะประเทศต่าง ๆ ทำอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

  Highlights: ในฝั่งยุโรป เยอรมนีคือประเทศดีเด่นด้านรีไซเคิล ส่วนเนเธอร์แลนด์ก็โดดเด่นในการใส่ความครีเอทีฟเติมกิมมิกสนุก ๆ ชวนชาวเมืองเปลี่ยน trash ให้กลายเป็น treasure  ข้ามฟากมาแถวเอเชีย ญี่ปุ่นยืนหนึ่งเรื่องการคัดแยกขยะ ไต้หวันเองก็แนวหน้าในการนำหลัก “เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)” มาใช้อย่างครบวงจร และสิงคโปร์ก็มีโครงการ Waste To Energy ที่ตั้งเป้าจัดการขยะให้เกิดประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน ทั่วโลกกำลังเน้นหนักประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นประเด็นใหญ่ที่สุดและเร่งด่วนที่สุดของโลกในเวลานี้ เราจะเห็นข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ไปพร้อม ๆ กับข่าวที่นำเสนอผลจากน้ำมือมนุษย์ในการทำลายสิ่งแวดล้อมมากมาย ซึ่งแน่นอนว่า เมื่อมนุษย์คือผู้ลงมือทำลาย ผลร้ายก็ย่อมสะท้อนกลับมาถึงเราทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หลายประเทศตื่นตัวและเคลื่อนไหวกันมาหลายปีแล้ว ทั้งออกมาตรการต่างๆ เพื่อลดการสร้างมลพิษ โดยเฉพาะปัญหาขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single Use) ที่วิกฤติระดับต้องรีบผลักดันการเปลี่ยนแปลง ไม่งั้นโลกของเราแย่แน่ ๆ ไปเมียงมองแต่ละประเทศที่ประสบความสำเร็จด้านการจัดการขยะพลาสติกที่น่าสนใจเหล่านี้กันดีกว่า   เยอรมนี: รีฯ กันจนเด่น รีฯ กันจนดัง จากทั่วทั้งสหภาพยุโรป เยอรมนีคือประเทศดีเด่นด้านรีไซเคิล รัฐบาลออกทุนวิจัยให้กับนักวิทยาศาสตร์คิดค้นกระบวนการแปลงขยะให้เกิดประโยชน์สูงสุด และล่าสุดกับความสำเร็จในการใช้นวัตกรรมแปลงพลาสติกน้ำหนัก ...

  Read More
 • #ช้อปรับผิดชอบ รวมพลคนพกแก้ว !

  #ช้อปรับผิดชอบ คือแคมเปญส่งต่อแนวคิดการใช้ชีวิตกรีน ๆ แบบฉบับคนชอบ ‘ช้อป’ เพราะเรารู้ว่ายังไงคุณก็เลิกช้อปปิ้งไม่ได้ แต่รู้ไหมว่า คุณสามารถช้อปปิ้งอย่างรับผิดชอบได้ ! ด้วยการใช้ของที่ช้อปมาอย่างคุ้มค่า ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะถุงพลาสติกหรือแพ็กเกจจิ้งต่าง ๆ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้นักช้อปคนอื่น ๆ ร่วมกันใช้ชีวิตกรีน ๆ คนละไม้คนละมือนั่นเอง โดยเดือนนี้เราขอท้าให้เพื่อน ๆ ชวนชาวแก๊งมาถ่ายรูปพร้อมแก้วส่วนตัวสุดโปรด ยิ่งเยอะ ยิ่งเพี้ยน ยิ่งสนุก ! ลุ้นรับของรางวัลชุดกินข้าวปิกนิก จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 4,500 บาท ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ 28 กรกฎาคม 2562 แค่ทำตามกติกาง่าย ๆ ดังต่อไปนี้ – กดไลก์เพจ Plasticity – โพสต์ภาพแก๊งเพื่อนที่พกแก้วส่วนตัว พร้อมแฮชแท็ก #ช้อปรับผิดชอบ – คอมเมนต์สั้น ๆ ว่า ...

  Read More
 • “พลาสติก” ตัวช่วยพิชิตความเหลื่อมล้ำในสังคม !?

  Highlights: ค่าใช้จ่ายที่สูงลิ่วคือปัจจัยที่ทำให้หลายคนไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานที่ดี พลาสติกที่มีราคาย่อมเยากว่าวัสดุอื่น ๆ จึงเป็นเหมือนตัวช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนได้อย่างน่ามหัศจรรย์ อุปกรณ์การแพทย์ที่ผลิตจากพลาสติกช่วยให้ผู้ป่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือหลอดฉีดอินซูลินด้วยตัวเองสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ต้องใช้งานเป็นประจำ ซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย รวมถึงเวลาที่ต้องใช้ในการเดินทางมาพบแพทย์เพื่อรับการรักษาบ่อย ๆ ได้ ห้องน้ำสาธารณะที่ผสานนวัตกรรมจากพลาสติก “โพลีเอทิลีน” ตอบโจทย์เรื่องการขนย้ายไปติดตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและง่ายต่อการทำความสะอาด ปฏิเสธไม่ได้ว่าความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาที่อยู่คู่สังคมไทยมาไม่รู้กี่สมัย แน่นอนครับว่าการจะลดช่องว่างในการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ของแต่ละคนลงย่อมไม่ใช่เรื่องง่าย แต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ยังไม่ค่อยเป็นที่พูดถึงนักก็คือ “พลาสติก” นวัตกรรมแสนคุ้นเคยที่อยู่รอบตัวเรานั้นมีบทบาทสำคัญในการช่วยจัดการปัญหานี้ได้ ! แต่ก่อนจะไปถึงประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำ ลองคิดกันดูเล่น ๆ ว่าในชีวิตประจำวันเราพบเจอกับพลาสติกบ่อยแค่ไหน ไม่ต้องมองไปไหนไกล แค่ในบ้านของเรา ลองนับกันดูสิว่ารอบ ๆ ตัวเรานั้นมีข้าวของเครื่องใช้ที่ผลิตจากพลาสติกมากมาย ขวดน้ำที่เราดื่ม แอร์ที่ช่วยให้เย็นสบาย กระทั่งเสื้อผ้าที่สวมใส่ ใช่ครับ เพราะเดี๋ยวนี้เส้นใยที่นำมาถักทอเสื้อผ้ายังมีที่ผลิตขึ้นจากพลาสติกด้วยซ้ำ พลาสติกอยู่กับเราทุกที่ไม่ว่าจะไปที่ไหน เช่นเดียวกันกับปัญหาความเหลื่อมล้ำ ทั้งด้านการศึกษา เศรษฐกิจ หรือสาธารณสุขที่แทรกตัวอยู่ในชีวิตประจำวันเราอย่างแนบเนียน ยกตัวอย่างความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุขให้เห็นภาพง่าย ๆ สมมติว่าชายคนหนึ่งที่มีบ้านอยู่ใกล้กับชายแดนเกิดปวดท้องอย่างรุนแรง การที่เขาจะได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมนั้น เขาอาจจะต้องเดินทางมายังโรงพยาบาลในเมือง ซึ่งทำให้ต้องเสียทั้งเวลาหลายชั่วโมงและค่าใช้จ่ายอีกไม่น้อย หรือในแง่สุขอนามัยพื้นฐานก็ยังมีหลายพื้นที่ที่ผู้คนไม่มีแม้แต่ห้องน้ำ หรือต่อให้มีก็ไม่ได้สะอาดพอที่จะสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับพวกเขาได้เลย ทีนี้ก็น่าจะมองภาพออกกันบ้างแล้วล่ะว่าพลาสติกนั้นเข้าไปมีส่วนช่วยจัดการปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร ...

  Read More
 • ล้างทุกความคิด รูบนเก้าอี้แท้จริงแล้วมีไว้ทำอะไร ?

  จากที่พวกเราชาว Plasticity ได้ทำการค้นหาสาเหตุว่าทำไมเก้าอี้พลาสติกทั้งหลายถึงต้องมีรู จากแหล่งข้อมูลบนโลกออนไลน์ หรือจะจากคนรู้จักก็ต่างได้คำตอบว่า น่าจะเป็นเพราะเรื่อง “สุญญากาศ” เพราะเก้าอี้พลาสติกนั้นมักจะถูกวางซ้อน ๆ กันจึงจำเป็นต้องมีรูเพื่อให้อากาศเข้าไปได้และดึงดึงเก้าอี้ออกจากกันได้ง่าย แต่ว่าความจริงมันจะเป็นเช่นนั้นหรือไหม   เพื่อไขข้อข้องใจ Plasticity จึงไปถามบริษัทผู้ผลิตเก้าอี้พลาสติกโดยเฉพาะ และคำตอบที่ได้นั้นก็คือ เพื่อระบายน้ำครับ ! ใช่แล้ว ความจริงรูบนเก้าอี้พลาสติกนั้นเกิดขึ้นเพื่อใช้ระบายน้ำ ไม่ว่าจะจากการที่ฝนตก น้ำหกใส่ หรือการเช็ดทำความสะอาดครับ รวมถึงช่วยลดน้ำหนักให้กับตัวเก้าอี้และลดปริมาณพลาสติกที่ใช้ในการผลิตเก้าอี้อีกด้วย รวมถึงช่วยในระบายลมไม่ให้นั่งแล้วรู้สึกร้อนนั่นเองครับ สำหรับเรื่องสุญญากาศนั้น บอกเลยว่าไม่จริงครับ เพราะรูปทรงของเก้าอี้ ถูกออกแบบมาให้ไม่สามารถซ้อนกันได้สนิดอยู่แล้ว จึงไม่เกิดสุญญากาศแน่นอน   เป็นไงครับเรียกได้ว่าล้างความเชื่อเดิม ๆ ซะหมดจดเลยทีเดียว แต่ไหน ๆ ทีมของเราได้เขาไปคุยกับทางผู้ผลิตเก้าอี้พลาสติกชั้นนำทั้งที เราจึงถือโอกาสไขข้อข้องใจเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับเก้าอี้พลาสติกที่เพื่อนจะเคยหรือไม่เคยรู้เกี่ยวกับเก้าอี้พลาสติกมาเล่าให้ฟังกันครับ และนี่คือเรื่องของเก้าอี้พลาสติกที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน ต้องขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทผู้ผลิตเก้าอี้พลาสติก ที่มาช่วยพวกเราไขความลับจนกระจ่าง เป็นไงบ้างครับเพื่อน ๆ ถูกใจไหม ? ครั้งหน้าถ้ามีเรื่องพลาสติกอะไรที่อยากรู้ลองถามเข้ามาแล้วเราจะหาคำตอบให้ครับ

  Read More
 • มารู้จักถังขยะเพื่อทะเล

  บนบกเรามีถังขยะ แล้วในน้ำเราจะมีอะไร ? ต้องยอมรับนะครับว่า คนเราทิ้งขยะลงในท้องทะเลเป็นจำนวนเยอะมาก ๆ ไม่แพ้บนพื้นดินเลย แต่บนพื้นดินยังพอมีระบบจัดการเพื่อช่วยลดจำนวนขยะที่เกลื่อนกลาดอยู่บ้าง แล้วในทะเลเราจะทำยังไง เหมือนจะคิดไม่ออกอยู่เหมือนกันนะครับ งั้นเรามารู้จักกับ “ซีบิน (SEABIN)” กันดีกว่าครับ สำหรับเจ้าซีบินเนี่ยเป็นเป็นถังพลาสติกที่มีตาข่ายพลาสติกขนาดไมโคร ซึ่งช่วยให้สามารถดักจับพลาสติกหรือขยะที่มีขนาดเล็กสุด ๆ เพียง 2 มม.ได้ โดยเจ้าซีบินจะทำหน้าเป็นถังขยะที่ให้เราใช้ในการติดตั้งในท้องทะเลหรือแหล่งน้ำที่ต้องการ โดยเจ้าตัวซีบินจะมีกลไหลในการขยับตัว ขึ้น ๆ ลง ๆ ในน้ำเพื่อสร้างแรงดูดในการทำให้ขยะต่าง ๆ ที่ลอยอยู่บนผิวน้ำตกลงไปในปากของเจ้าซีบิน แน่นอนว่านอกจากขยะที่ลอยละล่องไร้จุดหมายในท้องทะเลแล้ว เจ้าซีบินยังสามารถดักจับน้ำมันบางส่วนได้อีกด้วยครับ ว่าแล้วเราไปดูการทำงานของซีบินกันหน่อยดีกว่าครับ เป็นไงบ้างครับเจ้าซีบินเนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งพลาสติกตัวช่วยที่ทำให้ผืนน้ำของเราสะอาดขึ้นเลยก็ว่าได้นะครับ แต่ถ้าให้ดี เพื่อน ๆ ทุกคนต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือ ทิ้งขยะให้เป็นที่ อย่าทิ้งขยะลงบนท้องถนนหรือแม้แต่ในน้ำ ก็จะช่วยโลกของเราได้เยอะเลยนะครับ   อ้างอิง seabinproject.com    

  Read More