• ส่องวิวัฒนาการ หน้ากากอนามัย จากวันนั้นถึงวันนี้ เป็นอย่างไรบ้าง

  หน้ากากอนามัย คือหนึ่งในอุปกรณ์การแพทย์ที่สำคัญ แต่กว่าจะมาเป็นหน้ากากอนามัยที่มีหน้าตาแบบที่เห็นในปัจจุบัน มีเรื่องราวที่น่าสนให้เราได้ศึกษาพัฒนาการของอุปกรณ์ปกป้องชีวิตชิ้นนี้ หน้ากากอีกา (Beak Mask) ที่ถูกคิดค้นขึ้นในศตวรรษที่ 16 เกิดขึ้นจากความต้องการปกป้องแพทย์จากเชื้อโรคหรือละอองสารคัดหลั่งที่อยู่ในอากาศ นี่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของฟังก์ชันที่สืบต่อมาถึงหน้ากากอนามัยในยุคปัจจุบัน พัฒนาการของหน้ากากอนามัยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับบริบทของสังคมในแต่ละช่วงเวลา โดยในปัจจุบันพลาสติกเป็นวัสดุยอดนิยมสำหรับการผลิตหน้ากากอนามัย เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ดีหลายข้อ หน้ากากอนามัย เป็นสิ่งจำเป็นอันดับต้น ๆ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้ เพราะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และปกป้องทุกชีวิตให้ปลอดภัย นอกเหนือไปจากการปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด แต่กว่าจะกลายมาเป็นหน้ากากอนามัยที่มีรูปร่างหน้าตาแบบที่เราใช้งานกันอยู่ในปัจจุบัน นวัตกรรมปกป้องชีวิตชิ้นนี้ก็ได้รับการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการใช้งานมาอย่างต่อเนื่อง ในบทความนี้ Plasticity จึงขอพาทุกคนไปตามรอยเส้นทางของหน้ากากอนามัยว่าจะมีวิวัฒนาการเป็นอย่างไรบ้าง 9,000 ปีที่แล้ว คือจุดเริ่มต้น จากหลักฐานทางโบราณคดีที่เก่าแก่ที่สุดระบุว่า หน้ากากของมนุษย์ในอารยธรรมยุคหินใหม่ ซึ่งถูกพบอยู่ในถ้ำที่ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลเดดซี ตรงเขตแดนประเทศจอร์แดนและอิสราเอล คืออุปกรณ์คล้ายหน้ากากชิ้นแรกของโลก แต่หน้ากากดังกล่าวถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องประกอบพิธีฝังศพของชุมชนในยุคนี้เท่านั้น แม้จะไม่ได้มีหน้าที่ปกป้องเชื้อโรค แต่นั่นถือเป็นการเกิดขึ้นของอุปกรณ์สวมใส่ใบหน้า ซึ่งต่อมาได้ถูกดัดแปลงให้มีรูปแบบและหน้าที่การใช้งานเหมือนกับหน้ากากอนามัยที่เราคุ้นเคยกัน มีไว้เพื่อตอบโจทย์ชนชั้นสูง ศิลปกรรมโลหะจากราชวงศ์ซาฟาวิด ที่ขุดพบในประเทศอิหร่าน ซึ่งมีอายุราวศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล คือ หลักฐานชั้นดีที่ระบุถึงการมีอยู่ของหน้ากากในยุคที่อารยธรรมของมนุษย์รุ่งเรืองมากขึ้น ชิ้นงานดังกล่าวเผยให้เห็นถึง ‘ริ้ว’ ...

  Read More
 • ESG หัวใจโลกยุคอนาคต “ใส่ใจสิ่งแวดล้อม-สร้างสังคมยั่งยืน”

  การทำธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม คู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นแนวปฏิบัติสำคัญของธุรกิจส่วนใหญ่ ซึ่งถูกนำเสนอผ่านโครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ESG (Environmental, Social, Governance) หรือการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนให้กับองค์กร เพราะบ่งชี้โอกาส ความเสี่ยง และขีดความสามารถที่มีผลธุรกิจในอนาคตได้ หนึ่งในตัวอย่างที่น่าสนใจตามแนวคิดนี้ คือ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ที่นำเสนอภาพความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ได้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านและมีพลวัตร ESG (Environmental, Social, Governance) หรือการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เป็นแนวปฏิบัติล่าสุดที่องค์กรสามารถนำมาบูรณาการให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และกลายเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญของการสร้างความเกื้อกูลให้เกิดขึ้นกับสังคมและสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้ก็เพราะจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ที่มีผลกระทบเชิงลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในช่วงที่ผ่านมา วาระเร่งด่วนในเวทีโลก ได้แก่ การลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ วิกฤตการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก การให้ความสำคัญกับความโปร่งใสในองค์กร และความเหลื่อมล้ำในสังคมที่เห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น องค์กรต่าง ๆ ได้ให้ความสำคัญกับการเร่งแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ครอบคลุมในทุกมิติ เทรนด์ธุรกิจสีเขียวแห่งอนาคต คำว่า ESG (Environmental, ...

  Read More
 • ตามติด ปัญหาขยะทะเล: จากวันนั้นถึงวันนี้เปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง

  ปัญหาขยะทะเล เป็นหนึ่งในวาระสำคัญที่ประชาคมโลกต้องเร่งจัดการ เพราะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของคนในสังคม ในช่วงปี 2563 ปัญหาดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างจริงจังจากทุกภาคส่วน โดยในประเทศไทยมีการดีเดย์งดการแจกถุงพลาสติกของห้างสรรพสินค้า และซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศ แต่การมาถึงของโรคระบาดโควิด 19 ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแบบพลิกฝ่ามือ ปัญหาขยะทะเลยังคงต้องถูกแก้ไขอย่างเร่งด่วน และทุกฝ่ายจำเป็นต้องกลับมานั่งคุยกันเพื่อทบทวนถึงวิธีที่จะทำให้วาระดังกล่าวได้รับการแก้ไขอย่างยื่นยืน ในบริบทที่ถูกกำหนดด้วย New Normal Plasticity เคยนำเสนอเรื่องราวของ ปัญหาขยะทะเล ไว้ในบทความที่ตีพิมพ์เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2019 และในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นเดือนแห่งสิ่งแวดล้อม เพราะตรงกับทั้งวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) ในวันที่ 5 มิถุนายน และวันมหาสมุทรโลก (World Oceans Day) ในวันที่ 8 มิถุนายน เราจึงอยากพาทุกคนมากลับมาเช็กปัญหาขยะทะเลกันอีกครั้ง ว่าจนถึงป่านนี้มีความเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดบ้าง และชวนให้ขบคิดว่าเราจะมีส่วนช่วยให้วิกฤตดังกล่าวคลี่คลายลงได้อย่างไร ความพยายามที่เกิดขึ้นจากทุกฝ่าย ขยะทะเลเป็นปัญหาสะสมที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน และเป็นวิกฤตข้ามพรมแดนที่ทุกประเทศทั่วโลกตระหนัก และต่างกำลังพยายามช่วยกันหาทางออกให้กับเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน สำหรับประเทศไทยนั้น จากข้อมูลปี 22559  คาดว่ามี “ขยะทะเล” ในพื้นที่ของประเทศมีปริมาณประมาณ ...

  Read More
 • Eco Factory ทางออกยั่งยืนของ ธุรกิจ-สิ่งแวดล้อม-ชุมชน

  ผลกระทบในวงกว้างที่กับทรัพยากรธรรมชาติและชุมชนในมาบตาพุด จ.ระยอง คือ จุดเริ่มต้นที่ทำให้ภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม หันกลับมาให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม จนนำไปสู่ “หลักการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)” หลายประเทศในอดีต เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา เดนมาร์ก สวีเดน เยอรมัน และญี่ปุ่น ต่างเคยเผชิญหน้ากับวิกฤตดังกล่าว โดยมีทางออกร่วมกัน นั่นคือ แนวทางการพัฒนา Eco Industrial Town ที่แตกต่างกันออกไปสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่ ทุกโรงงานในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ทุกแห่ง ผ่านการรับรองการเป็น Eco Factory ภายใต้ตัวชี้วัดทั้งหมด 14 ประเด็น และนั่นทำให้ เอสซีจี เป็นบริษัทแรกของไทยที่ทุกโรงงานเป็นโรงงานอุตหสากรรมเชิงนิเวศ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศไทย ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง โดยมีบทเรียนจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ทำให้ภาคอุตสาหกรรมหันมาให้ความสำคัญกับการประกอบกิจการ ที่สอดคล้องหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมน้อยที่สุด หรือไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเลย นั่นจึงเป็นที่มาของ หลักการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ...

  Read More
 • ครบทุกเรื่อง ตรงทุกประเด็น “ไบโอพลาสติก”

  ไบโอพลาสติก (Bioplastic) หรือ “พลาสติกชีวภาพ” เป็นที่รู้จักครั้งแรกในปี 1926 จากการค้นพบของ Maurice Lemoigne นักวิจัยชาวฝรั่งเศส จากการวิจัยแบคทีเรียที่ชื่อ “Bacillus megaterium” ที่มีความสามารถในการผลิตโพลีเอสเตอร์ได้ แม้จะมีคำว่า “ชีวภาพ” (Bio-) นำหน้าก็ใช่ว่าจะเป็นวัสดุทางเลือกสารพัดนึกที่กรีนจนสุดปลายทาง เพราะไบโอพลาสติกเองก็ยังถูกจัดเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ที่ส่วนหนึ่งย่อยสลายตามธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์ ไม่หลงเหลือสารอันตรายใด ๆ ตกค้าง ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือมีส่วนประกอบจากชีวมวล ยุโรปมีแนวคิดที่จะทำให้ไบโอพลาสติกกลายเป็นขยะน้อยที่สุดผ่านกระบวนการ Organic Recycling ที่จะเปลี่ยนขยะและของเสียให้เป็นก๊าซเพื่อใช้เป็นพลังงานหมุนเวียน   แม้เราจะได้ยินชื่อ “ไบโอพลาสติก” กันมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีมานี้ แต่ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับตัววัสดุนั้นยังมีอยู่อย่างค่อนข้างน้อยและกระจัดกระจาย บทความนี้เราจะพาไปเจาะลึกตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงสถานะปัจจุบัน ก่อนจะไปดูถึงแนวโน้มอนาคตของพลาสติกชีวภาพ เรียกว่าเอาให้ครบจบในที่เดียวกันไปเลย ว่าแล้วก็อย่ารอช้า มาย้อนเวลาไปดูกันดีกว่าว่าไบโอพลาสติกถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไร   จุดเริ่มต้นที่ถูกมองข้าม “ไบโอพลาสติก” หรือชื่อทางการคือ “พลาสติกชีวภาพ” นั้นเป็นที่รู้จักครั้งแรกในปี 1926 จากการค้นพบของ Maurice ...

  Read More
 • “ไบโอพลาสติก” ทางเลือกที่ใช่หรือทางรอดที่ต้องคิดให้สุดทาง

  ไบโอพลาสติกที่มีลักษณะทางชีวภาพในช่วง “ต้นทาง” คือไบโอพลาสติกที่นำวัตถุดิบออร์แกนิก เช่น อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง โปรตีนจากถั่ว มาใช้ในกระบวนการการผลิตแบบ 100% ส่วนไบโอพลาสติกที่มีลักษณะทางชีวภาพประการที่ “ปลายทาง” คือต้องสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Biodegradable)  ไบโอพลาสติกไม่ได้ปลอดภัยกว่าพลาสติกทั่ว ๆ ไปเสมอไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องของการปล่อยสารพิษ และสารเคมีต่าง ๆ ที่ปะปนอยู่ในไบโอพลาสติก ไบโอพลาสติกอาจไม่ใช่ทางออกสุดท้ายต่อปัญหาขยะพลาสติก เพราะผู้บริโภคก็คือกุญแจสำคัญของปัญหานี้ การจะแก้ปัญหาของพลาสติกอย่างยั่งยืน จึงอยู่ที่พฤติกรรมและการระมัดระวังในการบริโภคพลาสติกของพวกเราในชีวิตประจำวันมากกว่า    เชื่อว่าหลาย ๆ คนคงเคยสับสนว่า ระหว่างพลาสติกทั่ว ๆ ไป กับไบโอพลาสติก แบบไหนดีกว่ากัน ? บทความนี้จะนำเสนอทุกแง่มุมของวัสดุทั้ง 2 ประเภท เพื่อเป็นชุดข้อมูลให้ทุกคนได้ใช้ก่อนตัดสินใจว่า ระหว่างพลาสติกดั้งเดิมที่อำนวยความสะดวกให้กับสังคมเรามานาน กับไบโอพลาสติก ตัวเลือกไหนน่าใช้มากกว่ากัน   ความเข้าใจผิดต่อไบโอพลาสติก บางคนอาจจะยังคิดว่า ได้ชื่อว่าเป็นไบโอพลาสติก (Bioplastic) แล้วจะต้องผลิตจากพืช และจะย่อยสลายได้ ...

  Read More
 • ปัญหาขยะทะเลต้องจัดการอย่างไร มาตรการแบบไหนถึงเอาอยู่ ?

  จากรายงานเรื่อง ‘โครงการศึกษาที่มาของขยะทะเลและมาตรการการจัดการปัญหาขยะทะเล’ โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) แบ่งมาตรการจัดการกับขยะทางทะเลได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ มาตรการจัดการขยะทะเลที่ต้นทาง และ มาตรการจัดการขยะทะเลที่ปลายทาง ในรายงานเดียวกันได้เสนอแนวทางจัดการขยะทะเล 4 ข้อคือ มาตรการการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ถุงพลาสติก มาตรการลดการใช้และเพิ่มแรงจูงใจในการคัดแยกขวดเครื่องดื่ม มาตรการจูงใจผู้บริโภคให้ทิ้งขยะถูกที่และคัดแยกขยะ และ การเก็บขนและกำจัดขยะที่ถูกหลักอนามัย ในรอบปีที่ผ่านมา ปัญหาขยะในทะเลทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่เพียงแต่หลายประเทศทั่วโลกต่างเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับประเด็นนี้มากขึ้นเท่านั้น หากประเทศไทยก็เช่นกัน นั่นเพราะประเทศไทยถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 6 ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกสู่ท้องทะเลมากที่สุดในโลก โดยมีปริมาณการปล่อยขยะถึง 1 ล้านตันเลยทีเดียว !  ขยะพลาสติกทางทะเลไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบทางธรรมชาติ อย่างการสร้างความเสื่อมโทรมให้กับธรรมชาติ และทำร้ายชีวิตสัตว์ทะเลที่เผลอกลืนกินขยะไปเท่านั้น หากยังมีแง่มุมอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาขยะทะเลอย่างชัดเจน เช่น ในแง่เศรษฐกิจ นอกจากว่าขยะทางทะเลจะทำลายทัศนียภาพของสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล ซึ่งย่อมจะส่งผลกระทบให้จำนวนและรายได้ของนักท่องเที่ยวลดลงแล้ว ชาวประมงเองก็ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ นั่นเพราะขยะทะเลจะสร้างความเสียหายต่อเรือประมง เป็นเหตุให้พวกเขาจำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอย่างช่วยไม่ได้ เช่น ใบพัดเรืออาจได้รับความเสียหายจากเศษอวนเก่า ๆ หรือขวดพลาสติกอาจหลุดเข้าไปในห้องเครื่องเรือ จนทำให้เครื่องจักรขัดข้อง หรือในแง่สุขภาพของมนุษย์ ...

  Read More
 • ecostore แบรนด์สินค้ารักษ์โลก โด่งดังด้วยหลักการ Circular Economy

  ecostore คือแบรนด์สุดกรีนจากนิวซีแลนด์ที่ชูหนึ่งในหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) นั่นคือการ Renewability Renewability คือการนำวัสดุที่สร้างทดแทนใหม่ได้มาใช้ในการผลิต ซึ่งแบรนด์ Ecostore เลือก Sugar Plastic ที่ช่วยลดคาร์บอนตั้งแต่ขั้นตอนปลูก ลดการสร้าง Carbon Footprint แถมยังสามารถรีไซเคิลได้ 100% ในขณะที่เรากำลังเดินเลือกซื้อสินค้าหมวด Care ประเภทต่าง ๆ เพื่อหวังจะให้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้น Take Care หรือดูแลตัวเราให้ดีที่สุด สมกับสรรพคุณที่ระบุบนฉลาก แต่เมื่อมองให้ลึกลงไปอีกสักนิด เป็นเรื่องจริงที่โปรดักต์เหล่านี้ดูแลเราได้อย่างที่เราคาดหวังไว้ แต่ในเวลาเดียวกันพวกมันก็เหมือนจะเป็นระเบิดเวลาที่รอจะถูกปล่อยออกไปทำร้ายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เหตุผลข้างต้นที่ฟังแล้วน่าตื่นตระหนก กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของแบรนด์สุดกรีนที่ชื่อ ecostore ที่บ่มเพาะความนิยมจากประเทศนิวซีแลนด์ และขายดิบขายดีในหมู่ชาวกรีนทั่วโลก ecostore เป็นแบรนด์แสนกรีนที่เข้าถึงได้ไม่ยาก เหมือนที่เราชอบตั้งแง่กับแบรนด์รักษ์โลกอื่น ๆ ที่หากจะซื้อหามาใช้ อาจหมายถึงการต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไปเลย แต่ ecostore ทำให้เรื่องกรีน ๆ ใกล้ตัวคุณมากขึ้น ง่ายขึ้น แถมพ่วงด้วยแนวคิด Renewability ...

  Read More
 • เจาะลึกทุกประเด็น “ขยะในทะเล”

  ปัจจุบันมีขยะกว่า ‘5 ล้านล้านชิ้น’ ลอยอยู่ในท้องทะเลทั่วโลก โดยที่แพขยะขนาดใหญ่ที่สุดนั้นมีพื้นที่กว้างถึง 1.6 ล้านตารางกิโลเมตร หรือใหญ่กว่าประเทศฝรั่งเศสถึง 3 เท่า ขยะพลาสติกในทะเลที่มาจากภาคพื้นดิน โดยส่วนใหญ่แล้วมีต้นตอมาจากแม่น้ำเพียง 10 สายเท่านั้น ซึ่ง 8 สายในจำนวนนี้เป็นแม่น้ำที่อยู่ในทวีปเอเชีย นำโดยแม่น้ำแยงซี (จีน) และแม่น้ำสินธุ (อินเดีย)  ในงาน SD Symposium 10 Years: Collaboration for Action ได้ผลสรุปเป็นแนวทางการจัดการขยะที่น่าสนใจ 4 ข้อ ได้แก่ ยกเครื่องโครงสร้างพื้นฐานรองรับการบริหารจัดการขยะ ผลักดันให้ภาคธุรกิจผลิตสินค้าที่เอื้อต่อการรีไซเคิล รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน และการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ปฏิเสธไม่ได้อีกแล้วว่า ทุก ๆ ครั้งที่ไปทะเล พ้นไปจากต้นมะพร้าว หาดทราย และเกลียวคลื่น สิ่งที่เรามักจะเห็นอยู่เป็นประจำนั่นก็คือ “ขยะ” ไม่ว่าจะเป็นกระป๋องน้ำอัดลม ถุงขนม หรือขวดพลาสติก ขยะเหล่านี้บ้างก็ถูกทิ้งลงบนชายหาด ...

  Read More
 • นี่คือทางรอด ! Circular Economy วิถีชีวิตและเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  Highlights: Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน กำลังกลายเป็นทางรอดของแทบทุกประเทศทั่วโลก เมื่อทรัพยากรนั้นร่อยหรอและหมดลงไปในทุกวัน พวกเขาก็จำเป็นต้องมองหาเศรษฐกิจแบบใหม่ ที่ไม่มุ่งแสวงหาแต่กำไรเพียงอย่างเดียว แต่ต้องใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพที่สุดด้วย ไม่ใช่แค่ภาครัฐที่จะต้องใส่ใจกับ Circular Economy แต่ภาคเอกชนก็มีพลังมหาศาลมากพอที่จะขับเคลื่อนได้เช่นกัน เรามีตัวอย่างขององค์กรต่าง ๆ ที่กำลังเคลื่อนโลกไปสู่ความยั่งยืนมาให้คุณได้อ่านกัน สำหรับคนธรรมดาอย่างเรา ๆ ก็มีคีย์เวิร์ดจำง่าย ประยุกต์ได้กับทุกรูปแบบการใช้ชีวิต นั่นก็คือ “ใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก” ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ทรัพยากรของโลกเรานั้นร่อยหรอขึ้นทุกวัน ในทุก ๆ หนึ่งวินาทีเรากำลังสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญไป โดยที่แทบไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันคุ้มค่าเท่าที่มันควรจะเป็น ในขณะที่ประเทศส่วนใหญ่ของโลกใบนี้ยังคงขับเคลื่อนธุรกิจต่าง ๆ บนฐานคิดของระบบเศรษฐกิจเป็นแบบเส้นตรง (Linear Economy) ซึ่งให้ความสำคัญกับเรื่องผลกำไรเป็นอันดับแรก นั่นทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมหาศาล ผลลัพธ์โดยตรงจากลัทธิบริโภคนิยมดังกล่าวทำให้เกิดของเหลือทิ้งและของเสียปริมาณมหาศาลที่ตกค้างอยู่ในระบบนิเวศ หากเราลองกลับไปมองพฤติกรรมดังกล่าวอย่างตั้งใจ ก็น่าชวนให้เราตั้งคำถามขึ้นในใจว่า “หรือพวกเราไม่เคยใส่ใจเลยด้วยซ้ำว่าทรัพยากรของโลกใบนี้ก็มีวันหมด และมันจะหมดไปจากโลกเมื่อไร ถ้าเรายังถลุงใช้มันกันอย่างไร้สติแบบนี้” แต่ในกระแสอันถาโถมของการใช้ทรัพยากรอย่างบ้าคลั่ง ก็ยังมีอีกหลายประเทศที่ได้ตระหนักถึงปัญหาเรื่องการขาดแคลนทรัพยากร หันกลับมาทบทวนโมเดลเศรษฐกิจปัจจุบัน และพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองไปสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ ที่เปรียบได้กับทางรอดของทั้งเราและทั้งโลก นั่นก็คือ ‘Circular ...

  Read More