• “พลาสติก” นั้นสำคัญขนาดไหน ในอุตสาหกรรมรถยนต์

  “พลาสติก” ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1868 จากประกวดนวัตกรรมในสหรัฐอเมริกา จากวัสดุที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ทดแทนลูกบิลเลียดก็ได้รับความนิยมมากขึ้น จนถูกนำไปใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม แม้ว่าชื่อของพลาสติกจะติดตลาดมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในอุตสาหกรรมรถยนต์ช่วงก่อนทศวรรษที่ 1950 ยังคงนิยมใช้เหล็กเป็นวัสดุสำคัญสำหรับการผลิตชิ้นส่วนในรถยนต์ วิถีปฏิบัตินี้ต่อมาถูกสั่นคลอนลงด้วยคุณสมบัติที่ดีของพลาสติก ทั่วโลกนั้นมีพลาสติกสำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มากมายหลายชนิด ในประเทศไทย SCGTM PP P1085J ที่คิดค้นและพัฒนาโดย เอสซีจี เคมิคอลส์ คือ ไฮไลต์ที่น่าสนใจของนวัตกรรมเม็ดพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ในอุตสาหกรรมรถยนต์ “พลาสติก” เป็นวัสดุเนื้อหอมที่ถูกนำมาใช้เป็นวัสดุสำหรับการผลิตชิ้นส่วนสำคัญต่าง ๆ เพราะมีคุณสมบัติที่โดดเด่น คือ ทนทานต่อกรดและด่างได้เป็นอย่างดี ราคาถูกช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ผลิตได้ และอีกประเด็นซึ่งตอบโจทย์แวดวงอุตสาหกรรมรถยนต์ได้ตรงจุดที่สุดก็คือ ชิ้นส่วนรถยนต์ที่ทำด้วยพลาสติกนั้นมีน้ำหนักเบา ซึ่งน้ำหนักที่ลดลงได้ถึง 10% จะช่วยประหยัดน้ำมันให้กับรถยนต์ (Fuel economy) ได้ถึง 5% เลยทีเดียว จากสิ่งประดิษฐ์ชิงรางวัล สู่วัสดุสารพัดประโยชน์ ปี ค.ศ. 1868 ที่สหรัฐอเมริกา มีการจัดงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ชิงรางวัล ซึ่งเฟ้นหาวัสดุราคาถูกมาใช้แทนลูกบิลเลียดที่แต่เดิมทำด้วยงาช้าง เพราะวัสดุดังกล่าวเริ่มหายากมากขึ้น ทำให้ ...

  Read More
 • ส่องวิวัฒนาการ หน้ากากอนามัย จากวันนั้นถึงวันนี้ เป็นอย่างไรบ้าง

  หน้ากากอนามัย คือหนึ่งในอุปกรณ์การแพทย์ที่สำคัญ แต่กว่าจะมาเป็นหน้ากากอนามัยที่มีหน้าตาแบบที่เห็นในปัจจุบัน มีเรื่องราวที่น่าสนให้เราได้ศึกษาพัฒนาการของอุปกรณ์ปกป้องชีวิตชิ้นนี้ หน้ากากอีกา (Beak Mask) ที่ถูกคิดค้นขึ้นในศตวรรษที่ 16 เกิดขึ้นจากความต้องการปกป้องแพทย์จากเชื้อโรคหรือละอองสารคัดหลั่งที่อยู่ในอากาศ นี่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของฟังก์ชันที่สืบต่อมาถึงหน้ากากอนามัยในยุคปัจจุบัน พัฒนาการของหน้ากากอนามัยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับบริบทของสังคมในแต่ละช่วงเวลา โดยในปัจจุบันพลาสติกเป็นวัสดุยอดนิยมสำหรับการผลิตหน้ากากอนามัย เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ดีหลายข้อ หน้ากากอนามัย เป็นสิ่งจำเป็นอันดับต้น ๆ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้ เพราะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และปกป้องทุกชีวิตให้ปลอดภัย นอกเหนือไปจากการปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด แต่กว่าจะกลายมาเป็นหน้ากากอนามัยที่มีรูปร่างหน้าตาแบบที่เราใช้งานกันอยู่ในปัจจุบัน นวัตกรรมปกป้องชีวิตชิ้นนี้ก็ได้รับการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการใช้งานมาอย่างต่อเนื่อง ในบทความนี้ Plasticity จึงขอพาทุกคนไปตามรอยเส้นทางของหน้ากากอนามัยว่าจะมีวิวัฒนาการเป็นอย่างไรบ้าง 9,000 ปีที่แล้ว คือจุดเริ่มต้น จากหลักฐานทางโบราณคดีที่เก่าแก่ที่สุดระบุว่า หน้ากากของมนุษย์ในอารยธรรมยุคหินใหม่ ซึ่งถูกพบอยู่ในถ้ำที่ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลเดดซี ตรงเขตแดนประเทศจอร์แดนและอิสราเอล คืออุปกรณ์คล้ายหน้ากากชิ้นแรกของโลก แต่หน้ากากดังกล่าวถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องประกอบพิธีฝังศพของชุมชนในยุคนี้เท่านั้น แม้จะไม่ได้มีหน้าที่ปกป้องเชื้อโรค แต่นั่นถือเป็นการเกิดขึ้นของอุปกรณ์สวมใส่ใบหน้า ซึ่งต่อมาได้ถูกดัดแปลงให้มีรูปแบบและหน้าที่การใช้งานเหมือนกับหน้ากากอนามัยที่เราคุ้นเคยกัน มีไว้เพื่อตอบโจทย์ชนชั้นสูง ศิลปกรรมโลหะจากราชวงศ์ซาฟาวิด ที่ขุดพบในประเทศอิหร่าน ซึ่งมีอายุราวศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล คือ หลักฐานชั้นดีที่ระบุถึงการมีอยู่ของหน้ากากในยุคที่อารยธรรมของมนุษย์รุ่งเรืองมากขึ้น ชิ้นงานดังกล่าวเผยให้เห็นถึง ‘ริ้ว’ ...

  Read More
 • ESG หัวใจโลกยุคอนาคต “ใส่ใจสิ่งแวดล้อม-สร้างสังคมยั่งยืน”

  การทำธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม คู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นแนวปฏิบัติสำคัญของธุรกิจส่วนใหญ่ ซึ่งถูกนำเสนอผ่านโครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ESG (Environmental, Social, Governance) หรือการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนให้กับองค์กร เพราะบ่งชี้โอกาส ความเสี่ยง และขีดความสามารถที่มีผลธุรกิจในอนาคตได้ หนึ่งในตัวอย่างที่น่าสนใจตามแนวคิดนี้ คือ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ที่นำเสนอภาพความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ได้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านและมีพลวัตร ESG (Environmental, Social, Governance) หรือการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เป็นแนวปฏิบัติล่าสุดที่องค์กรสามารถนำมาบูรณาการให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และกลายเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญของการสร้างความเกื้อกูลให้เกิดขึ้นกับสังคมและสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้ก็เพราะจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ที่มีผลกระทบเชิงลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในช่วงที่ผ่านมา วาระเร่งด่วนในเวทีโลก ได้แก่ การลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ วิกฤตการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก การให้ความสำคัญกับความโปร่งใสในองค์กร และความเหลื่อมล้ำในสังคมที่เห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น องค์กรต่าง ๆ ได้ให้ความสำคัญกับการเร่งแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ครอบคลุมในทุกมิติ เทรนด์ธุรกิจสีเขียวแห่งอนาคต คำว่า ESG (Environmental, ...

  Read More
 • ตามติด ปัญหาขยะทะเล: จากวันนั้นถึงวันนี้เปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง

  ปัญหาขยะทะเล เป็นหนึ่งในวาระสำคัญที่ประชาคมโลกต้องเร่งจัดการ เพราะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของคนในสังคม ในช่วงปี 2563 ปัญหาดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างจริงจังจากทุกภาคส่วน โดยในประเทศไทยมีการดีเดย์งดการแจกถุงพลาสติกของห้างสรรพสินค้า และซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศ แต่การมาถึงของโรคระบาดโควิด 19 ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแบบพลิกฝ่ามือ ปัญหาขยะทะเลยังคงต้องถูกแก้ไขอย่างเร่งด่วน และทุกฝ่ายจำเป็นต้องกลับมานั่งคุยกันเพื่อทบทวนถึงวิธีที่จะทำให้วาระดังกล่าวได้รับการแก้ไขอย่างยื่นยืน ในบริบทที่ถูกกำหนดด้วย New Normal Plasticity เคยนำเสนอเรื่องราวของ ปัญหาขยะทะเล ไว้ในบทความที่ตีพิมพ์เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2019 และในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นเดือนแห่งสิ่งแวดล้อม เพราะตรงกับทั้งวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) ในวันที่ 5 มิถุนายน และวันมหาสมุทรโลก (World Oceans Day) ในวันที่ 8 มิถุนายน เราจึงอยากพาทุกคนมากลับมาเช็กปัญหาขยะทะเลกันอีกครั้ง ว่าจนถึงป่านนี้มีความเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดบ้าง และชวนให้ขบคิดว่าเราจะมีส่วนช่วยให้วิกฤตดังกล่าวคลี่คลายลงได้อย่างไร ความพยายามที่เกิดขึ้นจากทุกฝ่าย ขยะทะเลเป็นปัญหาสะสมที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน และเป็นวิกฤตข้ามพรมแดนที่ทุกประเทศทั่วโลกตระหนัก และต่างกำลังพยายามช่วยกันหาทางออกให้กับเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน สำหรับประเทศไทยนั้น จากข้อมูลปี 22559  คาดว่ามี “ขยะทะเล” ในพื้นที่ของประเทศมีปริมาณประมาณ ...

  Read More
 • Eco Factory ทางออกยั่งยืนของ ธุรกิจ-สิ่งแวดล้อม-ชุมชน

  ผลกระทบในวงกว้างที่กับทรัพยากรธรรมชาติและชุมชนในมาบตาพุด จ.ระยอง คือ จุดเริ่มต้นที่ทำให้ภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม หันกลับมาให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม จนนำไปสู่ “หลักการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)” หลายประเทศในอดีต เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา เดนมาร์ก สวีเดน เยอรมัน และญี่ปุ่น ต่างเคยเผชิญหน้ากับวิกฤตดังกล่าว โดยมีทางออกร่วมกัน นั่นคือ แนวทางการพัฒนา Eco Industrial Town ที่แตกต่างกันออกไปสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่ ทุกโรงงานในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ทุกแห่ง ผ่านการรับรองการเป็น Eco Factory ภายใต้ตัวชี้วัดทั้งหมด 14 ประเด็น และนั่นทำให้ เอสซีจี เป็นบริษัทแรกของไทยที่ทุกโรงงานเป็นโรงงานอุตหสากรรมเชิงนิเวศ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศไทย ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง โดยมีบทเรียนจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ทำให้ภาคอุตสาหกรรมหันมาให้ความสำคัญกับการประกอบกิจการ ที่สอดคล้องหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมน้อยที่สุด หรือไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเลย นั่นจึงเป็นที่มาของ หลักการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ...

  Read More
 • วายร้ายหรือที่รัก: พลาสติก และโควิด-19 ตอนที่ 2

  จากความตั้งใจดีที่จะสังเคราะห์สิ่งทดแทนวัสดุธรรมชาติที่อาจจะร่อยหรอลงในอนาคต จึงเป็นที่มาของพลาสติก วัสดุสารพัดประโยชน์นี้ได้เข้ามาปฏิวัติวงการวัสดุศาสตร์ และพลิกโฉมวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม วัฒนธรรมทิ้งขว้าง (Throwaway culture) จุดชนวนภาพความเป็นผู้ร้ายของพลาสติก และมีการผลิตซ้ำวาทกรรม ดังกล่าวในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในอีกมุมหนึ่งพลาสติกทำหน้าที่เป็นฮีโร่ช่วยปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ และช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อให้กับทุกคนในสังคม การหาโซลูชันที่สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) น่าจะเป็นวิธีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับการจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน ในบทความหัวข้อ วายร้ายหรือที่รัก: พลาสติก และโควิด-19 ตอน 1 ได้เล่าย้อนไปถึงความตั้งใจดีของ ลีโอ เบคแลนด์ (Leo Baekeland) ที่ได้สังเคราะห์ ‘เบเคอไลต์ (Bakelite)’ ตัวเลือกที่ใช้เป็นวัสดุทดแทนในการผลิตข้าวของเครื่องใช้ชนิดต่าง ๆ โดยมี ‘ถุงพลาสติกหูหิ้ว (T-shirt plastic shopping bags)’ ของสเตียน กุสตาฟ ทูลิน (Sten Gustaf Thulin) เป็นมุดหมายที่แสดงถึงความนิยมสูงสุดในการใช้วัสดุมหัศจรรย์นี้ของสังคมมนุษย์ รวมถึงการนำพลาสติกไปใช้ให้เกิดในวงการต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ซึ่งนี่เป็นเรื่องที่สวนทางกับการพัฒนาระบบการจัดการของเหลือที่เกิดจากวัสดุชนิดนี้ จนนำมาสู่ปัญหาเรื่อง ...

  Read More
 • วายร้ายหรือที่รัก: พลาสติก และโควิด-19 ตอนที่ 1

  พลาสติก คือ สิ่งที่ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อใช้ทดแทนวัสดุธรรมชาติ วัสดุสารพัดประโยชน์นี้ได้เข้ามาปฏิวัติวงการวัสดุศาสตร์ และพลิกโฉมวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม แพขยะใหญ่แปซิฟิก (Great Pacific Garbage Patch) คือจุดเริ่มต้นของภาพพลาสติกในฐานะผู้ร้าย ที่เป็นผลสืบเนื่องจากวัฒนธรรมทิ้งขว้าง (Throwaway culture) ซึ่งหล่อหลอมพฤติกรรมการใช้งานสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ของคนในสังคมอย่างไรความรับผิดชอบมาตั้งแต่ช่วง ค.ศ. 1955 ในช่วงปีที่ผ่านมา ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 6 ของประเทศที่ไม่มีการจัดการขยะพลาสติกและปล่อยให้เกิดการเล็ดรอดลงสู่แหล่งน้ำ ในรอบ 100 ปีที่ผ่านมา ความสำเร็จแบบก้าวกระโดดของคนทั้งโลกที่นอกเหนือไปจากภารกิจเหยียบดวงจันทร์ของยานอะพอลโล 11 การคิดค้นวัคซีนโรคโปลิโอ การค้นพบปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชัน และอินเทอร์เน็ตแล้ว ยังรวมไปถึง พลาสติก ด้วย สิ่งประดิษฐ์ด้านวัสดุศาสตร์สุดมหัศจรรย์นี้ได้เข้ามาพลิกโฉมภูมิทัศน์ทางธุรกิจ พร้อมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมเรื่อยมาตั้งแต่ช่วงปี 1960 แต่ในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มันกลับถูกเหมารวมว่าเป็นหนึ่งในต้นตอของปัญหาสิ่งแวดล้อม และสถานะความเป็นผู้ร้ายที่ทำลายธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตของยังคงถูกผลิตซ้ำอย่างต่อเนื่อง แม้กระทั่งในท่ามกลางการระบาดของไวรัสโควิด-19 สุดยอดวัสดุที่เกิดจากความตั้งใจดี เราเชื่อว่าหากย้อนเวลากลับไปได้ ลีโอ เบคแลนด์ (Leo Baekeland) ยังคงพยายามสังเคราะห์สารประกอบต่าง ๆ เพื่อให้ได้ออกมาเป็นวัสดุชนิดใหม่ที่ทั้งเหนียว ...

  Read More
 • “ไบโอพลาสติก” ทางเลือกที่ใช่หรือทางรอดที่ต้องคิดให้สุดทาง

  ไบโอพลาสติกที่มีลักษณะทางชีวภาพในช่วง “ต้นทาง” คือไบโอพลาสติกที่นำวัตถุดิบออร์แกนิก เช่น อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง โปรตีนจากถั่ว มาใช้ในกระบวนการการผลิตแบบ 100% ส่วนไบโอพลาสติกที่มีลักษณะทางชีวภาพประการที่ “ปลายทาง” คือต้องสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Biodegradable)  ไบโอพลาสติกไม่ได้ปลอดภัยกว่าพลาสติกทั่ว ๆ ไปเสมอไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องของการปล่อยสารพิษ และสารเคมีต่าง ๆ ที่ปะปนอยู่ในไบโอพลาสติก ไบโอพลาสติกอาจไม่ใช่ทางออกสุดท้ายต่อปัญหาขยะพลาสติก เพราะผู้บริโภคก็คือกุญแจสำคัญของปัญหานี้ การจะแก้ปัญหาของพลาสติกอย่างยั่งยืน จึงอยู่ที่พฤติกรรมและการระมัดระวังในการบริโภคพลาสติกของพวกเราในชีวิตประจำวันมากกว่า    เชื่อว่าหลาย ๆ คนคงเคยสับสนว่า ระหว่างพลาสติกทั่ว ๆ ไป กับไบโอพลาสติก แบบไหนดีกว่ากัน ? บทความนี้จะนำเสนอทุกแง่มุมของวัสดุทั้ง 2 ประเภท เพื่อเป็นชุดข้อมูลให้ทุกคนได้ใช้ก่อนตัดสินใจว่า ระหว่างพลาสติกดั้งเดิมที่อำนวยความสะดวกให้กับสังคมเรามานาน กับไบโอพลาสติก ตัวเลือกไหนน่าใช้มากกว่ากัน   ความเข้าใจผิดต่อไบโอพลาสติก บางคนอาจจะยังคิดว่า ได้ชื่อว่าเป็นไบโอพลาสติก (Bioplastic) แล้วจะต้องผลิตจากพืช และจะย่อยสลายได้ ...

  Read More
 • เปิดทุกมุมมอง “ไมโครพลาสติก” จากจุดกำเนิดถึงทางออก

  ไมโครพลาสติก คือพลาสติกขนาดเล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 5 มิลลิเมตร แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ ไมโครพลาสติกปฐมภูมิ (Primary) หรือไมโครพลาสติกที่ถูกผลิตขึ้นในขนาดเล็กจิ๋วตั้งแต่แรก กับไมโครพลาสติกทุติยภูมิ (Secondary) คือไมโครพลาสติกที่เกิดจากการแตกหักหรือผุกร่อนของพลาสติกชิ้นใหญ่ อันที่จริงในธรรมชาติเองก็มีไมโครพลาสติกปะปนอยู่แล้ว แต่เรียกว่า “ไบโอโพลิเมอร์” พลาสติกธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ กลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซไฮโดรเจนคืนกลับสู่สิ่งแวดล้อม หลายประเทศเล็งเห็นปัญหาของไมโครพลาสติกมากขึ้น และได้เริ่มมาตรการจัดการกับพลาสติกประเภทนี้อย่างแข็งขันและเคร่งครัด โดยพวกเราทุกคนก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาได้ โดยลดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (Single-use) แยกขยะเป็นประเภท และกำจัดพวกมันอย่างถูกต้อง เป็นเรื่องน่าดีใจอยู่ไม่น้อยที่ทุกวันนี้ไม่เพียงแต่สังคมจะรับรู้ถึงปัญหาของพลาสติกมากขึ้นเท่านั้น หากยังระมัดระวังและคำนึงถึงประโยชน์ของการรีไซเคิลกันเพิ่มขึ้นอีกด้วย แต่ถึงอย่างนั้นแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสำนึกเรื่องพลาสติกยังคงโฟกัสอยู่แค่พลาสติกเป็นชิ้น ๆ ที่มองเห็นได้ด้วยตา แต่กับพลาสติกขนาดเล็กจิ๋วเท่าผงฝุ่นที่มองด้วยตาแทบจะไม่เห็นล่ะ ?  ใช่ เรากำลังพูดถึงพลาสติกประเภทหนึ่งที่เรียกว่า “ไมโครพลาสติก”    จิ๋วแค่ไหนถึงเรียก “ไมโครพลาสติก” ไมโครพลาสติก คือเม็ดพลาสติกขนาดเล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 5 มิลลิเมตร โดยเจ้าพลาสติกขนาดเล็กจิ๋วที่มองเห็นได้ยากด้วยตาเปล่านี้เป็นรู้จักกันอย่างกว้างขวางในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมา โดยไมโครพลาสติกจำนวนมหาศาลนั้นแทรกตัวเองอยู่ตามที่ต่าง ๆ แต่บริเวณที่ทำให้พวกมันกลายเป็นข่าวครึกโครมก็คือในท้องทะเล แต่ก่อนที่จะลงลึกไปกว่านี้ ต้องเข้าใจก่อนว่าจริง ๆ แล้วไมโครพลาสติกมีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้ว ...

  Read More
 • ปัญหาขยะทะเลต้องจัดการอย่างไร มาตรการแบบไหนถึงเอาอยู่ ?

  จากรายงานเรื่อง ‘โครงการศึกษาที่มาของขยะทะเลและมาตรการการจัดการปัญหาขยะทะเล’ โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) แบ่งมาตรการจัดการกับขยะทางทะเลได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ มาตรการจัดการขยะทะเลที่ต้นทาง และ มาตรการจัดการขยะทะเลที่ปลายทาง ในรายงานเดียวกันได้เสนอแนวทางจัดการขยะทะเล 4 ข้อคือ มาตรการการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ถุงพลาสติก มาตรการลดการใช้และเพิ่มแรงจูงใจในการคัดแยกขวดเครื่องดื่ม มาตรการจูงใจผู้บริโภคให้ทิ้งขยะถูกที่และคัดแยกขยะ และ การเก็บขนและกำจัดขยะที่ถูกหลักอนามัย ในรอบปีที่ผ่านมา ปัญหาขยะในทะเลทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่เพียงแต่หลายประเทศทั่วโลกต่างเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับประเด็นนี้มากขึ้นเท่านั้น หากประเทศไทยก็เช่นกัน นั่นเพราะประเทศไทยถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 6 ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกสู่ท้องทะเลมากที่สุดในโลก โดยมีปริมาณการปล่อยขยะถึง 1 ล้านตันเลยทีเดียว !  ขยะพลาสติกทางทะเลไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบทางธรรมชาติ อย่างการสร้างความเสื่อมโทรมให้กับธรรมชาติ และทำร้ายชีวิตสัตว์ทะเลที่เผลอกลืนกินขยะไปเท่านั้น หากยังมีแง่มุมอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาขยะทะเลอย่างชัดเจน เช่น ในแง่เศรษฐกิจ นอกจากว่าขยะทางทะเลจะทำลายทัศนียภาพของสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล ซึ่งย่อมจะส่งผลกระทบให้จำนวนและรายได้ของนักท่องเที่ยวลดลงแล้ว ชาวประมงเองก็ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ นั่นเพราะขยะทะเลจะสร้างความเสียหายต่อเรือประมง เป็นเหตุให้พวกเขาจำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอย่างช่วยไม่ได้ เช่น ใบพัดเรืออาจได้รับความเสียหายจากเศษอวนเก่า ๆ หรือขวดพลาสติกอาจหลุดเข้าไปในห้องเครื่องเรือ จนทำให้เครื่องจักรขัดข้อง หรือในแง่สุขภาพของมนุษย์ ...

  Read More